Izveštaj o transakcijama izvršenim van berze 14.06.2018.

U  skladu sa članovima 125., 126. i 185, Zakona o tržištu kapitala, BDD Dunav Stockbroker a.d. Beograd objavljuje podatke o transakcijama izvršenim van berze

OTC_14062018