Izveštaj o transakcijama izvršenim van berze 27.12.2017.

U  skladu sa članovima 125., 126. i 185, Zakona o tržištu kapitala, BDD Dunav Stockbroker a.d. Beograd objavljuje podatke o transakcijama izvršenim van berze.

OTC_27122017(2)