Brokerski poslovi

Brokerski poslovi

Dunav Stockbroker a.d. svojim klijentima na domaćem finansijskom tržištu pruža usluge zastupanja u trgovanju sledećim finansijskim instrumentima:
• akcijama (javnih i nejavnih akcionarskih društava);
• obveznicama stare devizne štednje;
• zapisima Trezora (na primarnim aukcijama i u sekundarnom prometu);
• korporativnim obveznicama.
Preduslov za vršenje usluge zastupanja klijenta u trgovanju finansijskim instrumentima je sklapanje Ugovora o pružanju investicionih usluga. Na bazi zaklučenog Ugovora, Dunav Stockbroker a.d. investitorima pruža sledeće usluge:
• otvaranje i vođenje vlasničkog računa hartija od vrednosti u Centralnom registru;
• izdavanje izvoda o stanju na vlasničkom računu;
• prijem i izvršenje naloga za prenos finansijskih instrumenata;
• prijem i prenos naloga koji se odnose na prodaju i kupovinu finansijskih instrumenata;
• izvršenje naloga za račun klijenta.