Korporativni poslovi

 
U okviru korporativnih poslova, Dunav Stockbroker obavlja poslove vezane za komunikaciju i zastupanje pred Centralnim registrom i Beogradskom berzom (korporativni agent), pripremne, administrativne i tehničke radnje pri kreiranju i sprovođenju novih emisija HoV (agent emisije), kao i pružanje savetodavnih usluga u vezi povećanja i smanjenja kapitala, preuzimanja, statusnih promena i sl. (konsalting).