Kontakt

Brokersko – dilersko društvo
Dunav Stockbroker a.d.
Kolarčeva 7/VII
11000 Beograd

MB: 17170724

PIB: 100009005

LEI: 747800W0KELHXAXKXZ81

Telefoni:
+381 11 3223 829
+381 11 3223 789
+381 11 3223 764
Fax:
+381 11 3223 763

E-mail:
dunavstockbroker@dunavstockbroker.com

 

Generalni direktor Nebojša Aranđelović nebojsa.arandjelovic@dunavstockbroker.com
Izvršni direktor Snežana Miladinović snezana.miladinovic@dunavstockbroker.com
Interni kontrolor Vladimir Luković vladimir.lukovic@dunavstockbroker.com
Odeljenje trgovanja    
  Broker Tijana Jevtić tijana.jevtic@dunavstockbroker.com
  Broker Darko Trebaljevac darko.trebaljevac@dunavstockbroker.com
  Pomoćnik brokera Mirjana Ilić mirjana.ilic@dunavstockbroker.com
Odeljenje pravnih, računovodstvenih i opštih poslova    
Računovođa Sandra Stefanović sandra@dunavstockbroker.com