O nama

O nama
Brokersko-dilersko društvo „Dunav Stockbroker” a.d. Beograd osnovano je u oktobru 1997. godine. Kompanija “Dunav osiguranje” a.d.o. preuzima „Dunav Stockbroker” 2006. godine kada „Dunav Stockbroker” postaje članica grupe. Društvo je od  osnivanja član Beogradske berze i Centralnog registra i poseduje sve licence za pružanje finansijskih usluga u skladu sa važećim propisima.

Svojim klijentima efikasno i pouzdano pružamo usluge u poslovima posredovanja na finansijskom tržištu (brokerske usluge), finansijskog konsaltinga, korporativne agenture, agenta emisije, izrade analize i izveštaja na zahtev klijenata, kao i sve vrste usluga zastupanja klijenata pred institucijama finansijskog tržišta (Komisija za hartije od vrednosti, Beogradska berza, Centralni registar i dr.).

Broj rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za rad: 5/0-12-867/14-03 od 26.05.2004. godine.

Brokersko-dilersko društvo „Dunav Stockbroker” a.d.  Beograd je član Fonda za zaštitu investitora kojim upravlja Agencija za osiguranje depozita.