Kako do trgovanja na berzi?

 • 1

  Vlasnički račun FI

  Ukoliko želite da trgujete ili obavljate bilo koje druge poslove vezane za hartije od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu, najpre je potrebno da posedujete vlasnički račun finansijskih instrumenata. Nakon potpisivanja Ugovora o pružanju investicionih usluga, Dunav Stockbroker u ime i za račun klijenta vrši otvaranje vlasničkog računa u Centralnom registru hartija od vrednosti

 • 2

  Namenski račun za trgovanje FI

  Nakon potpisivanja ugovora sa brokerskom kućom, u bilo kojoj banci koja je član Centralnog registra, potrebno je da otvorite namenski novčani račun za trgovanje hartijama od vrednosti

 • 3

  Nalog za trgovanje FI

  Poslednji korak je nalog za trgovanje finansijskim instrumentima. U brokerskoj kući Dunav Stockbroker naloge za kupovinu i prodaju hartija od vrednosti možete ispostavljati neposredno ili putem elektronske pošte

0 +

Godina iskustva u poslovima vezanim za hartije od vrednosti

0 +

Klijenata

0 %

Učešća u trgovanju na Beogradskoj berzi u 2022. godini

Često postavljana pitanja:

Odgovorili smo na neka od najčešće postavljanih pitanja u vezi sa poslovanjem brokerske kuće

1. Ko sve može da trguje posredstvom Dunav Stockbroker-a?

Sva fizička i pravna lica, rezidenti ili nerezidenti.

2. Da li se posredstvom Dunav Stockbroker-a może trgovati na inostranim berzama?

Ne, posredstvom naše brokerske kuće možete obavljati trgovanje samo na Beogradskoj berzi, kao i OTC.

3. Šta je potrebno za otvaranje vlasničkog računa u CRHoV-u?

Kako biste potpisali ugovor o pružanju investicionih usluga i otvorili vlasnički račun hartija od vrednosti posredstvom naše brokerske kuće potrebna vam je važeća lična karta ili pasoš. Ukoliko ste nerezident, potrebno vam je i Rešenje o dodeli PIB-a.

4. Kojim vrstama hartija od vrednosti se trguje na Beogradskoj berzi?

Na Beogradskoj berzi trguje se akcijama, obveznicama Republike Srbije, korporativnim obveznicama, kao i obveznicama RS za izmirenje obaveza po osnovu obeštećenja u procesu restitucije

5. Gde mogu da pratim kretanje cena hartija od vrednosti?

Dnevna i istorijska kretanja cena hartija od vrednosti listiranih na Beogradskoj berzi možete pratiti putem web stranice www.belex.rs

Pošalji Poruku