Korporativni poslovi:

U okviru korporativnih poslova, Dunav Stockbroker obavlja poslove vezane za komunikaciju i zastupanje pred Centralnim registrom i Beogradskom berzom, kao i Komisijom za hartije od vrednosti.

Kao agent emisije obavljamo pripremne, administrativne i tehničke radnje pri kreiranju i sprovođenju emisija finansijskih instrumenata (akcija i obveznica).

Klijentima pružamo podršku i savetodavne usluge u postupcima:

  • Organizovanja i realizacije ponude za preuzimanje akcionarskih društava,
  • Organizovanja sednica skupštine akcionara
  • Izveštavanja javnosti i nadležnih organa
  • Nesaglasnosti akcionara u privrednim društvima
  • Otkupa sopstvenih akcija od strane privrednih društava
  • Povećanja ili smanjenja kapitala privrednih društava

Brokerski poslovi:

Dunav Stockbroker svojim klijentima efikasno i pouzdano pruža usluge posredovanja u trgovanju finansijskim instrumentima na domaćem tržištu kapitala, Naš tim brokera sa iskustvom od preko 15 godina, pružiće vam sve potrebne informacije neophodne za realizaciju odluke o kupovini ili prodaji finanskijskih instrumenata.
Pružamo usluge posredovanja u trgovanju FI:

  • Na Beogradskoj berzi (akcije, obveznice i drugi finansisjki instrumenti)
  • Nejavnih akcionarskih društava, čiji se promet obavlja preko Centralnog registra HoV
  • Državnih hartija od vrednosti na primarnoj aukciji Uprave za Trezor

Kao i sve druge usluge vezane za prenos vlasništva nad finansijskim instrumentima (poklon, nasledstvo i dr.)