Ko smo mi i čime se bavimo?

Brokersko-dilersko društvo Dunav Stockbroker a.d. Beograd osnovano je u oktobru 1997. godine. Kompanija Dunav osiguranje preuzima BDD Dunav Stockbroker 2006. godine i od tada naše brokersko-dilersko društvo posluje u okviru ove grupacije. Društvo je od osnivanja član Beogradske berze i Centralnog registra i poseduje sve potrebne licence za pružanje finansijskih usluga, u skladu sa važećim propisima.

U svom poslovanju vodimo se, pre svega, kvalitetom usluge i potrebama klijenata. Stvaranje pouzdanog okruženja za ostvarivanje investicionih ciljeva naših klijenata, za nas su apsolutni imperativ. Pored toga, kroz usavršavanje postojećih i kreiranje novih usluga nastojimo da podstičemo razvoj domaćeg tržišta kapitala.

Svojim klijentima posvećeno i efikasno pružamo sve vrste usluga u poslovima posredovanja na finansijskom tržištu (brokerske usluge), finansijskog konsaltinga, korporativne agenture, agenta emisije, izrade analize i izveštaja na zahtev klijenata, kao i sve vrste usluga zastupanja klijenata pred institucijama finansijskog tržišta (Komisija za hartije od vrednosti, Beogradska berza, Centralni registar i dr.).
Broj rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za rad: 5/0-12-867/14-03 od 26.05.2004. godine.

Brokersko-dilersko društvo ``Dunav Stockbroker`` a.d. Beograd član je Fonda za zaštitu malih investitora koji organizuje i kojim upravlja Agencija za osiguranje depozita.